Materialet är framtaget för personer som vill lära sig mer om narkotiska preparat, exempelvis i jobbsyfte. Studiematerialet kan beställas hos din lokala verksamhetsutvecklare.

 NBV har tillsammans med SIMON gjort ett särtryck på 300 ex och en studieplan till den nya versionen av materialet Narkotika.  

Material:

Studieplan