Materialet är uppdelat efter typ av preparat och ger ingående kännedom om hur preparaten verkar och hur de ser ut m.m.

Materialet är framtaget för personer som vill lära sig mer om narkotiska preparat, exempelvis i jobbsyfte. Studiematerialet kan beställas hos din lokala verksamhetsutvecklare.

 NBV har tillsammans med SIMON gjort ett särtryck på 300 ex och en studieplan till den nya versionen av materialet Narkotika.  

Material:

Studieplan