Lotten genomlever från de tidiga tonåren största delen av sitt liv genom ett filter av droger, och 22 år av dem i hemlöshet. Ett livsöde som i många liknande fall slutat i förnedring och död, får i detta fall en utgång i en sprudlande livslust.

Vi får se världen ur huvudpersonens barndomsperspektiv och genom livsberättelsen som mynnar ut i hennes egen dotters första år i livet. Slutligen följer vi deras parallella vägar ur svårigheterna.

Det här är en inbjudan till att ta del av vad som rör sig i huvudet på en beroendesjuk person. Om tankar och livet i drogberoende men också om vägen ut ur missbruk med ny inspiration, befrielse och mod.

Beställ materialet av din verksamhetsutvecklare.