Unga väljer andra vägar

Vuxenvärlden uttrycker ibland oro för att unga människor inte engagerar sig i politiken. Undersökningar visar att ungdomar är intresserade av politik och samhälle, men däremot tar engagemanget sig andra uttryck än att de går med i ett politiskt parti. Enligt en enkät från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) uppger bara drygt 6 procent att de är medlemmar i ett politiskt parti eller i ett ungdomsförbund. Samtidigt svarar 60 procent att de är ganska eller mycket intresserade av samhällsfrågor. Ungdomarna tar ställning genom att stötta en samhällsfråga på nätet, debatterar politik i sociala medier, köpa vissa produkter av politiska, etiska eller miljömässiga skäl, stödja organisationer som jobbar för en speciell samhällsfråga med pengar eller att skriva på namninsamling.

Det politiska engagemanget hos unga växer, visar undersökningen Ungdomsbarometern. Däremot är  ungdomars förtroende för de politiska partierna lågt. Kanske kan det förklaras med att ungdomar anser att andra saker är viktiga än de som partierna väljer att fokusera på. Jämställdhet mellan könen samt miljö- och klimatfrågor är de frågor som toppar listan över de viktigaste samhällsfrågorna bland unga. 

Medborgarförslag om köttfri dag

Tillsammans Eksjö jobbar för att skapa mötesplatser mellan människor för att skapa sammanhållning, gemenskap och trygghet i lokalsamhället. Tillsammans Eksjö är en lokal grupp av Förbundet Tillsammansskapet som samlar föreningar, nätverk och aktivistgrupper. En aktivitet är att skriva medborgarförslag som lämnas in till kommunfullmäktige. Under våren 2019 samarbetade Tillsammans Eksjö med det lokalanätverket Klimatgruppen, bildats av ungdomar som engagerat sig för att klimatstrejka.
Tillsammans Eksjö och Klimatgruppen lämnade in flera medborgarförslag om klimatet, exempelvis om att införa en köttfri dag i veckan.

Här är ett fler exempel på medborgarförslag från Tillsammans Eksjö.

Medborgarförslag har införts i cirka 200 svenska kommuner. Den som är folkbokförd i en kommun har rätt att väcka ärenden i fullmäktige om frågor som kommunen har ansvar för.

Minska klimatångesten - gå ihop med kompisar

Det bästa för att känna att man kan påverka är att gå ihop med kompisar och göra nånting för klimatet. Det menar Maria Ojala, docent i psykologi som har forskat kring hur barn, tonåringar och unga vuxna hanterar sin oro för klimatet. Det finns många unga som har en mörk syn på framtiden när det kommer till klimatet. De menar också att vuxenvärlden inte tar deras oro på allvar. Den mörka framtidssynen hänger samman med att man känner att man inte kan påverka. Men det finns också många unga som gör något konkret för klimatet. De som har tilltro till vuxenvärlden uppger att de känner att de blir lyssnade på och att vuxenvärlden pratar om lösningar.

Maria Ojalas tips för att minska sin oro för klimatet är att gå ihop och göra något.
tillsammans.

En ungdomsrevolution för klimatet

”Vi står inför en existentiell kris - den största krisen mänskligheten någonsin stått inför. Vi är de unga, vi har inte bidragit till den här krisen. Vi kommer inte acceptera det. Vi strejkar för att vi vill ha en framtid och vi kommer att fortsätta strejka."

Så sa Greta Thunberg i ett tal i Stockholm vid världens största klimatmanifestation Global Strike For Future den 15 mars 2019. Hundratusentals barn och ungdomar från över 100 länder deltog i demonstrationerna. Klimatrörelsen engagerar unga över hela världen. Det hela började med att Greta Thunberg som då var 15 år bestämde sig för att strejka utanför riksdagshuset med sitt plakat ”Skolstrejk för klimatet”. Hon berättade vad hon gjorde på Instagram och Twitter och snart blev det hela viralt, och fick spridning över hela världen. I september meddelade Greta att hon skulle fortsätta strejka varje fredag tills svensk politik är i linje med Parisavtalet och håller den globala uppvärmningen under två grader. Hon uppmanade andra unga att göra likadant och att använda hashtaggarna #fridaysforfuture och #climatestrike. Fridays for Future har sedan blivit en global rörelse där barn, ungdomar och även vuxna manifesterar vid parlament och lokala kommunhus runt om i världen.

Länk till Fridaysforfuture.

Digital folkrörelse

”Det är en digital folkrörelse utan motstycke. Och det är viktigt att se det så, som en folkrörelse. Nykterhets-, väckelse- och arbetarrörelserna etablerade sig på samma sätt under förra sekelskiftet. De identifierade ett problem, erbjöd en lösning och tog sig ut där människor fanns. Rörelser startar mer på grund av brinnande engagemang, än cynisk strategi. Det är vad vi ser nu. En folkrörelse i digitala kläder."

Läs texten i GP.

Nästa sida:

Diskussion/övningar