Till huvudinnehållet

Digital utveckling – möjligheter och risker

Den snabba digitala utvecklingen innebär både stora möjligheter och en rad utmaningar för
demokratin. Internet gör det möjligt för människor att föra samtal på nya sätt, vilket bland annat kan
öka möjligheterna för människor att påverka makthavare och bilda opinion. Varannan svensk anser
att internet gör det enklare för fler att delta och engagera sig i politiken, och 70 procent av
svenskarna tar del av politisk information på internet. På så vis kan demokratin stärkas. Samtidigt
finns det risker exempelvis med att vissa grupper stängs ute eftersom de inte har samma
tillgänglighet.

Det finns även risker med att det sprids propaganda och felaktig information. Många människor
utsätts för så kallat näthat då de uttrycker sina åsikter, och politiskt intresserade drabbas oftare än
andra. Näthat innebär att någon kränker, trakasserar eller utsätter någon annan person för hot via
Internet. Statistiken visar att de som har blivit utsatta för näthat oftare undviker att uttrycka politiska
åsikter på nätet. Detta är exempel på sådant som innebär ett hot mot demokratin. För att stå upp för
demokratin behöver vi visa civilkurage.

 

Internet - möjligheter och faror för demokratin
 
Internet har blivit en allt viktigare källa att vända sig till för att hitta politisk information.
Internetstiftelsens rapport ”Svenskarna och internet – valspecial 2018” visar bland annat
följande:

Var femte svensk har uttryckt en politisk åsikt och 15 procent har deltagit i en hashtagg-
kampanj som #Metoo det senaste året.

Två av fem uppger att de har diskuterat lokala sakfrågor på internet det senaste året.

Drygt var femte svensk internetanvändare har sökt upp politiker på internet.

En av fyra har avstått från att uttrycka sin politiska åsikt på internet för att undvika hård
kritik, hat och hot under det senaste året.

Det är fler som är emot att människor ska få uttrycka extrema åsikter på nätet (48 %) än
som är för (24 %).

Källa: Internetstiftelsens nya rapport ”Svenskarna och internet – valspecial 2018”.

 

Digitalt hat mot politiker
 
Cirka 20 procent av alla kommentarer som handlar om en kommunstyrelseordförande
innehöll någon form av hat, hot eller kränkningar.
Kvinnliga kommunpolitiker är utsatta för fler kränkande kommentarer som dessutom är
elakare än för de manliga kommunpolitikerna.
Dessutom förekommer sexistiska kommentarer som enbart är riktade mot kvinnorna.
Källa: Digitalt hat - hat och hot mot kommunalpolitiker, FOI på uppdrag av SKL

 

#jagärhär
 
#Jagärhär är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som vill använda det
goda samtalet för att skapa ett mer inkluderande samhälle. #jagärhär startade 2016 som
en Facebook-grupp av journalisten och författaren Mina Dennert. Föreningens syfte är att
ändra diskussionsklimatet i sociala media genom att bland annat uppmuntra civilkurage
och motarbeta näthat och filterbubblor. #jagärhär vill motverka hat, hot och hån och istället
främja sakliga, respektfulla samtal, för att fler på det viset ska våga ta plats och säga sin
mening utan rädsla. Detta för att värna yttrandefriheten och demokratin.
Grundaren Mina Dennert beskriver det själv så här: ”Jag är här! vill inspirera fler till att
börja ta plats i kommentarsfälten och börja säga emot i de trådar som vi annars undviker.
Jag är här! handlar inte om att få andra att ändra sin åsikt. Det handlar om att våga och
orka säga sin egen. Att visa att jag är här, och kanske är det någon annan därute som får
kraft och hopp av min närvaro.”
Läs mer på Jagärhär.se
 
 
 
 

Nästa sida:

Diskussion/övningar