Diskussion/övningar

Välj vilka frågor ni vill diskutera tillsammans

 

Hur deltar du i demokratin? Har du deltagit i exempelvis någon folkomröstning eller medborgardialog? En stor del av befolkningen tar del i samhällsutvecklingen, exempelvis genom namninsamlingar, bojkotta någon produkt, demonstration, protestaktioner, skriva insändare och debattartiklar eller på olika vis föra fram sin åsikt och försöka påverka andra via sociala medier, vara medlem i föreningar och partier. Har du tagit del i något av de exempel som ges? Har ditt engagemang lett till någon förändring? Berätta för varandra.

 

Vad gör dig engagerad? Vilka frågor skulle du vilja påverka andra i? Varför? Vad har du för ”verktyg” för ditt engagemang? Är du medlem i någon organisation, politiskt parti eller liknande? Diskutera med varandra.

 

61 procent av svenskarna svarar att de är mycket eller  ganska intresserade av politik. Hur är ditt eget intresse för politik? Är det några speciella frågor du är mer intresserad av? Hur yttrar sig ditt politiska intresse - läser du exempelvis politiska nyhetsartiklar, delar dina politiska åsikter på sociala medier, tar kontakt med politiker, har politiska uppdrag eller något annat? Berätta för varandra.

 

Att exempelvis vara engagerad i en förening har positiva effekter både för individer och samhälle. Vad tänker du om de effekter som beskrivs i texten? Har du egna exempel på hur ditt engagemang har påverkat din syn på andra människor och möjligheterna att påverka samhället?

 

Läs texten Påverkar samhället om Volontärbarometern. Vad tänker du om de siffror som presenteras där? Kan du känna igen dig?

 

Besök sajten Fira demokratin, riksdagens hemsida om den svenska demokratin. Där finns fakta om demokratin, quiz för att testa sina kunskaper om den svenska demokratin och tittskåp som dramatiserar demokratins historia. Här finns även studiematerial att ladda ner för den som vill lära sig mer.

 

Besök sajten Fira demokratin och läs om folkrörelsernas betydelse för den svenska demokratin. Finns det frågor idag som på ett liknande sätt kan samla människor och få politiskt inflytande?

 

Svenska medborgare är engagerade i samhället. Men samtidigt minskar medlemstalen i folkrörelser som exempelvis nykterhetsrörelsen och de politiska partierna har svårt att locka medlemmar. I många föreningar är det svårt att få medlemmarna att tacka ja till att sitta i styrelser. Vad tänker du om detta? Vad kan det finnas för anledningar till minskade medlemstal och svårigheter att få folk att ta på sig förtroendeuppdrag? Har du några idéer på hur detta kan ändras? Vad är viktigt för att du själv ska engagera dig och tacka ja till uppdrag? Spåna idéer tillsammans.

 

Läs texten Lärdomar från 1900-talet. Vad tänker du om författaren Timothy Snyders uppmaningar? Gör du själv motstånd mot antidemokratiska krafter? Hur?

 

Nästa sida:

Läs mer