NBV stärker demokratin

Om vi tittar på hur det ser ut i NBV idag så finns det många exempel på där folkbildningen ger människor möjlighet att ta del i samhället och hitta meningsfullhet:

Music Box

NBVs musikverksamhet Music Box har tagit fram fem olika filmer för dem som spelar musik och har eller vill starta en studiecirkel. I en av filmerna berättar några band hur de gör för att lyckas hålla ihop gruppen. Banden tar bland annat upp att det är viktigt att lära känna varandra och träffas även utanför repetitionerna. Det är också viktigt att ha roligt tillsammans och att dela på ansvaret. Att skapa musik är ett sätt att få fram ett budskap: ”Vi har någonting vi vill säga, och det är därför vi är här.” Se filmen här!

Bli en del av samhället genom studiecirklar

Att ta del i samhället kan handla om en sådan sak som att kunna cykla. Den som kan cykla kan enkelt ta sig till jobbet eller hälsa på vänner. Det gör det också möjligt att söka jobb inom till exempel hemtjänsten eller posten. Tack vare en studiecirkel i Uppsala har en grupp nyanlända kvinnor fått lära sig både teori och praktik om cykling. Nu är de i full gång med att göra sina drömmar till verklighet.

Mångfaldskören

I Mångfaldskören i Kramfors blir sången ett sätt att lära sig ett nytt språk. De asylsökande sjunger svenska sånger. Melodierna i sångerna gör det lättare att lära sig alla nya ord. I kören får deltagarna även nya kompisar.

Nästa sida:

Diskussionsfrågor