Diskussionsfrågor

Välj vilka frågor ni vill diskutera tillsammans:

Läs citaten av Amos Oz först i kapitlet. Vad tänker du om detta? Håller du med? Vilka är ”eldsvådorna” i samhället?
Vad kan du göra med din ”tesked”?

Att mötas i föreningar och studiecirklar gav människorna för 100 år sedan framtidstro. Det gav dem även verktyg att förändra samhället. Vad vill vi förändra idag?

Vilka sammanhang är du en del av? Exempelvis familj, förening, religiöst samfund.

Författaren och pedagogen Ellen Key har sagt att ”Bildning är det som är kvar när vi glömt bort vad vi lärt oss”. Vad tror du att hon menade med det?

Hur kan vi lära oss att förstå andra människor genom att läsa, gå på teater, se på film och så vidare? Ge gärna egna exempel på något som du har fått ökad förståelse om.

På vilket sätt är er egen studiecirkel ett sätt att öva på demokrati?

Titta på filmerna/läs artiklarna om de olika exemplen om hur NBV stärker demokratin. Vad tycker du om dessa? Har du andra exempel på där folkbildnings- och/eller föreningsverksamhet ger människor möjlighet att delta i demokratin?

Nästa sida:

Förbered dig inför valdagen