Visioner för världen

Vilket samhälle vill vi ha i framtiden? Hur ser våra visioner ut för vårt eget land och för världen?

 

FN, Förenta Nationerna, har beskrivit sin vision i något som kallas Agenda 2030, som antogs i september 2015. Den består av ett antal globala mål som tar sikte på år 2030. Det här är de övergripande målen:

  • Vi vill avskaffa alla former och dimensioner av fattigdom och hunger.
  • Vi ska skydda planeten från att förstöras.
  • Vi vill skapa fredliga och rättvisa samhällen som är fria från rädsla och våld.

Målet är att världens länder ska kunna utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet samt skydda planeten.

En viktig grund för Agenda 2030 är respekten för allas lika värde. Alla människor har rätt att få det bättre och vi behöver hjälpas åt för att nå dit. Sverige är ett av de länder som står bakom Agenda 2030.

Vi blir mer toleranta

På många håll i världen är det för närvarande inte idéerna om allas lika värde som är drivkraften i politiken, utan helt andra idéer. Så kallade populistiska partier göds istället av den oro och misstro som finns hos vissa grupper i samhället. Hos högerextrema krafter ses mångfald som något farligt. Det finns en misstro mot att demokratin kan lösa problemen som finns i samhället. En del tycker istället att en auktoritär ledare, en person som helt på egen hand bestämmer vad som ska göras, vore bättre.

Om man tittar på tidningsrubrikerna eller läser vissa diskussionstrådar i sociala medier, kan det vara lätt att känna sig pessimistisk över utvecklingen i samhället. Men faktum är att världen blir allt bättre på många sätt – folk får det bättre och lever längre. Antalet människor som lever i extrem fattigdom minskar hela tiden. De långsiktiga globala trenderna visar även att toleransen ökar för varje generation. Fler och fler människor i världen tycker att det är viktigt att alla ska ha lika möjligheter. Fler och fler tycker att det är fel att människor diskrimineras för sitt kön eller hudfärg. Det finns en global utveckling där fler människor inte längre accepterar rasism.

 

Nästa sida:

Vilka idéer ska styra?