Diskussionsfrågor

Välj vilka frågor ni vill diskutera tillsammans:

Läs igenom de globala målen i Agenda 2030. Vad tycker du om dem? https://www.globalamalen.se/

Vilka saker i samhället tycker du behöver förändras för att vi ska nå målen i Agenda 2030? Hur ser dina visioner ut?

Tycker du att de politiska partiernas politiska program går åt samma håll som visionerna i de globala målen?

Är du beredd att aktivera dig för att stärka demokratin?

Vad tycker du om beskrivningen av GAL-TAN? Titta gärna på filmen om GAL-TAN

Vad tror du att det får det för konsekvenser om fler röstar på partier som står för värderingarna i ”TAN”? Om de röstar på partier som står för värderingarna i ”GAL”?

Tänk er att ni i gruppen är en redaktion för en tidning, tio år in i framtiden. Vilka är rubrikerna i framtidens tidning? Vilka är de stora händelserna. Finns det samma partier då, som det finns nu? Vilka frågor är viktiga?

Nästa sida:

Läs-mer-tips