Mot framtidens samhälle

Bortom höger och vänster

I svensk politik har partierna traditionellt sett placerats längs med en så kallad höger-vänster-skala. Enligt den skalan finns exempelvis Moderaterna till höger och Vänsterpartiet till vänster. Liberalerna och Centern brukar placeras ungefär i mitten. Höger-vänster-skalan utgår till stor del ifrån hur de olika partierna ser på ekonomiska frågor. Partier mer till höger på den här skalan, brukar förespråka låga skatter, mer privata alternativ inom exempelvis sjukvård. Man vill i större utsträckning låta marknaden sköta sig själv. Inom partier mer till vänster på skalan förespråkar man bland annat högre skatter för att utjämna ekonomiska skillnader i samhället och tycker att staten ska ta en mer aktiv roll.

På senare år är det många som tycker att den här traditionella höger-vänster-skalan inte längre stämmer så bra när man vill förklara vad partierna står för. Många menar att vilket parti man röstar på handlar mer om livsstil och identitet än om ekonomisk politik. Den som exempelvis lever på en liten gård på landsbygden, odlar sina egna grönsaker och har sina barn i en liten skola i grannbyn identifierar sig troligtvis med andra som lever på det viset. Den personen väljer troligen att rösta på ett parti som lyfter fram frågor som den kan känna igen sig i.

Ett sätt att förklara skillnaderna mellan de olika politiska partierna och deras värderingar kallas för GAL-TAN. GAL står för Gröna, Alternativa och Liberala. TAN står för Tradition, Auktoritet och Nationalism. Vissa av de politiska partierna kan vara enkla att placera i varsin motpol enligt GAL-TAN. Miljöpartiet kan exempelvis placeras i GAL medan Sverigedemokraterna blir TAN. De två stora partierna Socialdemokraterna och Moderaterna har däremot svårare att passa in på den här skalan. Deras väljare finns också utmed hela skalan.

 

Vilket parti vi väljer att rösta på hänger ihop med vilka värderingar vi har och även vilken människosyn vi har. Det påverkas av om vi litar på eller misstror varandra. Det påverkar även om vi litar på att det demokratiska systemet kan lösa de utmaningar som finns.

 

Nästa sida:

Visioner för världen