Så här röstar du

Före valet får alla som har rätt att rösta sitt röstkort. Det kommer med posten cirka tre veckor före valet. Där står det i vilken lokal du ska rösta och vilka val du har rätt att rösta i.

I vallokalen får du ett valkuvert för varje val som du har rösträtt till. Där finns även valsedlar från partierna som du kan ta av. Valsedlarna är gula för val till riksdagen blå för val till landstingsfullmäktige och vita för val till kommunfullmäktige.

I vallokalen finns det skärmar. Gå bakom en skärm och lägg en valsedel i varje kuvert. Du får inte vika någon valsedel. Klistra igen kuverten. Du måste stå ensam bakom skärmen. Ingen annan får veta vad du röstar på. Du röstar anonymt.

När du har klistrat igen valkuverten ger du dem till valförrättaren, som är ansvarig för röstningen i vallokalen. Valförrättaren är opartisk och är inte representant för något parti. Den personen kan inte se vilket parti du har röstat på. Du måste kunna legitimera dig eller på annat sätt styrka/bevisa att du är du.

Den som är sjuk, funktionshindrad eller gammal och inte själv kan ta sig till sin vallokal eller röstningslokal kan rösta med bud. Man kan också rösta med bud om man är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. Om du bor utmed en lantbrevbärarlinje kan lantbrevbäraren vara bud åt dig.

Den som inte kan rösta i sin vallokal på valdagen kan rösta i förtid i en röstningslokal. Förtidsröstningen får börja 18 dagar före valdagen och pågå fram till och med valdagen.

Läs mer på Valmyndighetens hemsida.

Vad ska jag rösta på?

Alla partier grundar sig på en övertygelse om att just deras idéer om hur samhället ska fungera är de bästa. Ett sätt att övertyga andra är att använda sig av retorik. Det betyder konsten att tala. Partierna använder sig även av bilder, till exempel på affischer, i annonser och i reklamfilmer. Genom att använda olika knep går det att få den som lyssnar, läser eller tittar att bli nyfiken, berörd, engagerad och kanske till slut övertygad. När du tar del av information från de politiska partierna är det viktigt att du tänker kritiskt. Lyssna på vad som egentligen sägs och försök att förstå vad de olika partierna menar när de använder olika ord, begrepp och bilder.

För en del människor är det en speciell fråga som avgör vilket parti de väljer att rösta på. Det kan vara klimatet, synen på droger, jämställdhet eller skolan. Då kanske de väljer det parti som de tycker har bäst lösning på just den frågan, även om de inte riktigt håller med om andra frågor. Andra tycker att det är viktigast att rösta på det parti som de tycker har bäst samhällssyn totalt sett. Då röstar de på ett parti som delar ens värderingar inom så många områden som möjligt.

Hur kan du då få reda på vad de olika partierna tycker? Du kan exempelvis gå in på partiernas hemsidor och försöka hitta mer information om deras politik. När valrörelsen sätter igång på allvar brukar partierna ha så kallade valstugor på stan. Där kan man få information om vad partierna vill och diskutera politik. Gör ett besök i valstugorna!

Nästa sida:

Om riksdagspartierna