Diskussionsfrågor

Välj vilka frågor ni vill diskutera tillsammans:

Vad behöver du veta för att kunna göra ditt val? Vet du hur du kan få den informationen?

Finns det någon speciell fråga som du tycker är extra viktig i årets val? Varför? Vet du vad de olika partierna tycker i den frågan?

Hur försöker de olika partierna övertyga dig om att deras politik är bäst?

Vilket samhälle vill partiet ha? På vilket sätt vill partiet nå det målet?

Vad står de olika partierna för? Läs texterna på partierna hemsidor, på reklamblad och liknande. Är det några ord eller begrepp som partiet ofta använder? Är det någon fråga som de tycker är extra viktig? Tips: Kapitlet ”Mot framtidens samhälle” beskriver dagens politiska landskap.

Finns det ord och formuleringar i partiernas texter som är svåra att förstå? Ta hjälp av varandra, en uppslagsbok, internet eller någon kunnig person.

Vilken politik vill partierna driva lokalt i kommun och landsting? Vilken politik vill partierna driva på riksnivå i riksdagen? Försök att få svar genom att besöka hemsidor, valstugor eller ta kontakt med politiker på andra sätt. Till exempel genom att ringa, skicka e-post eller skriva en insändare som riktar sig till politikerna.

Vad tycker ni i gruppen är viktigast inför valet? Gör en så kallad ”Pluppning”. Ta fram ett stort papper eller flera mindre (ett för varje fråga). Skriv upp ett antal frågor som kan vara viktiga i årets val. Det kan vara frågor som ni i gruppen tycker är viktiga, eller som ni vet att andra i samhället diskuterar. Var och en får samma antal ”pluppar”. Plupparna kan vara små klisterlappar eller ett bestämt antal streck/prickar med en märkpenna. Varje person får fördela sina pluppar bland de alternativ som finns. Man är fri att fördela plupparna bland förslagen precis som man vill. När alla är klara tittar ni på hur plupparna har fördelats. Vilken eller vilka frågor har fått flest pluppar? Diskutera med varandra.

Nästa sida:

Allt färre demokratier i världen