Tillit viktigt för demokratin

Att människor litar på varandra – har tillit – är viktigt för att ett samhälle ska fungera bra. Man kan beskriva tillit som ett smörjmedel som gör det lättare för människor att fatta beslut. Forskning visar att i länder där tilliten mellan människor är hög, där har man en stabil demokrati medan korruption och brottslighet ligger på låga nivåer.

I Sverige och övriga länder i Norden svarar en klar majoritet av medborgarna att de i allmänhet litar på andra människor. Tilliten fortsätter att vara hög i Sverige. Men forskning visar att det även på det här området ser olika ut i olika grupper i samhället. Hos vissa grupper har tilliten sjunkit på senare år. Det gäller exempelvis bland människor som är arbetslösa, personer med sjuk-/aktivitetsersättning och bland personer som bedömer att de har dåligt hälsotillstånd.

Det går också att se att tilliten är lägre hos vissa grupper av människor. Tilliten är lägre än genomsnittet bland personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna. Den är även lägre bland väljare som inte känner sig hemma i de vanliga riksdagspartierna och de som inte känner sympati för något parti.

Om tilliten minskar mycket i ett land, kan det också leda till en mindre stabil demokrati.

Träna på att se sammanhang

Fria och allmänna val är fortfarande en dröm i många av världens länder. På flera håll i världen kan vi idag se att demokratin istället försämras. Bland annat ändras lagar som gör att regeringar ökar kontrollen över medier och domstolar. Självständiga medier och oberoende rättsväsende är centrala delar av ett demokratiskt samhälle. (Läs mer i faktarutan om Polen.)

Som medborgare bör vi ta ansvar för samhället genom att skaffa oss kunskap. När vi gör det behöver vi lära oss att tänka kritiskt och att reflektera, och inte bara tro på den som skriker högst eller utnyttjar vår oro.

Genom att ta reda på olika sätt att se på saken och se sammanhang kan vi förstå andra människor bättre och skapa tillit. Att lyssna på varandra, vänta på sin tur, låta alla komma till tals och sedan fatta ett beslut baserat på kunskap är något som vi behöver träna oss på. Demokratin måste erövras varje dag, inte bara på valdagen.

Nästa sida:

Faktarutor