Till huvudinnehållet

Läs-mer-tips

En artikel ur magasinet Ordfront tar upp Sverigedemokraternas strävan att förändra Sverige i grunden. De vill exempelvis att staten ska kontrollerna medierna och vill bort från den mångkultur och pluralism som finns idag: 
http://ordfrontmagasin.se/hur-saker-ar-grundlagen/

 

Statistik om valdeltagande: http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/val-och-partier/valdeltagande/

 

Debattartikel om riskerna med utanförskap: http://www.corren.se/asikter/ledare/olle-wastberg-demokratins-utanforskap-om4890624.aspx

 

Om den politiska utvecklingen i Polen och medierna: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kritiserad-medielag-sjosatts-i-polen

 

Om den politiska utvecklingen i Polen och rättsväsendet: https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2017/oktober/rattsstaten-under-attack-i-polen/

 

Om demokrati och populism: http://www.na.se/kultur/ar-demokratin-hotad-av-extremismen-folj-var-nya-serie-demokrati-under-press

 

Statistik om demokratitrender, SOM-insitutet: http://som.gu.se/digitalAssets/1648/1648468_28-svenska-demokratitrender-2016.pdf

Nästa sida:

Bland filterbubblor och fejknyheter