Diskussionsfrågor

Välj vilka frågor ni vill diskutera tillsammans.

Vad är demokrati? Sök på internet och i olika uppslagsverk för att ta reda på hur ”demokrati” beskrivs.

Diskutera: vad är demokrati för dig? 

Hur utövas demokrati? Ge exempel från olika sammanhang där du utövar demokrati. Hur fattar ni exempelvis beslut i din familj? I en förening där du är medlem? Hur kan du göra din röst hörd?

Vad är din roll i en demokrati? Har du några skyldigheter och rättigheter? Hur uppfyller respektive utnyttjar du dessa?

Vilka för din talan? I kommunen? regionen? Riksdagen? EU? Ta reda på vilka som sitter i riksdag/EU/kommun- och regionsfullmäktige. 

Läs igenom de mänskliga rättigheterna. Välj ut en rättighet som du tycker är extra viktig eller intressant. Diskutera med varandra. 

https://www.amnesty.se/vara-rattighetsfragor/vad-ar-manskliga-rattigheter/fns-deklaration-om-de-manskliga-rattigheterna/

Har du exempel på länder där regimen inte tillåter eller uppmuntrar en fri press?

Hur är det att leva i ett land där det finns brister i demokrati? Titta på filmen där olika personer berättar.

Diskutera med varandra:
På vilka sätt är berättelserna exempel på bristande demokrati?

Hur viktigt är det för dig själv att leva i en demokrati?
Levande Historia: Demokratins grunder

Hur står det till med demokratin i världen? Besök de två sidorna nedan.

Europaportalen

Democracy index

Vad tänker du när du ser kartorna?

Hur har coronapandemin påverkat demokratin? Har exempelvis restriktioner lett till att människors möjligheter att utöva sina demokratiska rättigheter har försämrats? Jämför gärna olika länder och olika grupper i samhället. Utgå gärna från fakta i länkarna nedan.

https://www.svd.se/risk-for-mindre-demokrati-efter-pandemin

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hoten-mot-demokratin-under-pandemin-maste-granskas

Läs-mer-tips

Första fem - pionjärerna som tog plats i riksdagen. Dokumentär om riksdagens första kvinnor.  https://www.svtplay.se/video/32030927/forsta-fem-pionjarerna-som-tog-plats-i-riksdagen

8 sidor, Kvinnor i Sverige fick rösta https://8sidor.se/alla-valjare/2021/09/kvinnor-i-sverige-fick-rosta/

Nästa sida:

Fyra-hörn-övning