Till huvudinnehållet

Diskussionsfrågor

Välj vilka frågor ni vill diskutera tillsammans.

Vad är demokrati? Sök på internet och i olika uppslagsverk för att ta reda på hur ”demokrati” beskrivs.

Diskutera: vad är demokrati för dig? 

Hur utövas demokrati? Ge exempel från olika sammanhang där du utövar demokrati. Hur fattar ni exempelvis beslut i din familj? I en förening där du är medlem? Hur kan du göra din röst hörd?

Vad är din roll i en demokrati? Har du några skyldigheter och rättigheter? Hur uppfyller respektive utnyttjar du dessa?

Vilka för din talan? I kommunen? regionen? Riksdagen? EU? Ta reda på vilka som sitter i riksdag/EU/kommun- och regionsfullmäktige. 

Läs igenom de mänskliga rättigheterna. Välj ut en rättighet som du tycker är extra viktig eller intressant. Diskutera med varandra. 

Mänskliga rättigheter

Har du exempel på länder där regimen inte tillåter eller uppmuntrar en fri press?

Hur är det att leva i ett land där det finns brister i demokrati? Titta på filmen där olika personer berättar.

Diskutera med varandra:
På vilka sätt är berättelserna exempel på bristande demokrati?

Hur viktigt är det för dig själv att leva i en demokrati?
Levande Historia: Demokratins grunder

Hur står det till med demokratin i världen? Besök de två sidorna nedan.

Europaportalen

Democracy index

Vad tänker du när du ser kartorna?

Nästa sida:

Fyra-hörn-övning