Varieties of Democracy, V-Dem

Det här kapitlet baseras på en demokratirapport från det internationella forskningsinstitutet Varieties of Democracy, förkortat V-Dem. V-Dem är världens största databas för att mäta demokrati och ett forskningssamarbete där över 3 000 forskare och andra experter från 180 länder medverkar. V-Dem har utvecklat en ny metod för att mäta demokrati så objektivt och korrekt som möjligt. Med hjälp av 450 indikatorer räknar de ut graden av demokrati i ett land. Eftersom demokrati är komplext och mycket mer än bara fria val, så mäter V-Dem även bland annat läget i landet när det gäller rättigheter, deltagande och jämlikhet. 
V-Dem Institute drivs av statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. https://www.v-dem.net/ 

Nästa sida:

Talibanernas maktövertagande i Afghanistan