Föreningsfrihet

Föreningsfriheten, även kallad organisationsfrihet, innebär en rätt att gå samman med andra och bilda organisationer. Det innebär även en frihet att inte behöva vara med i någon förening.  

Föreningsfriheten är en grundläggande rättighet i Sveriges grundlag. Det är även en frihet som finns med i FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna. 
Som medlemmar i en förening, organisation, parti eller religiöst samfund har vi rätt att ordna sammankomster för att säga vad vi tycker och även informera andra om våra åsikter och idéer. Detta är grundläggande friheter för oss som medborgare i en demokrati. 

Nästa sida:

Demokrati versus autokrati