Demokrati versus autokrati

Forskningsinstitutet V-Dem visar att det går att mäta att samhällen som är demokratiska har en rad mätbara fördelar jämfört med autokratier. Här är några exempel:  

Demokratiska länder har stabilare och mer förutsägbar ekonomisk tillväxt. 

Demokrati leder till att fler får en högre utbildning. I länder där demokratin stärks, lägger staten mer pengar på utbildning. 

Människor som lever i demokratier har bättre tillgång till hälso- och sjukvård. Forskning visar att när ett land övergår till att bli demokratiskt ökar medellivslängden med tre procent inom tio år. 

Demokrati är avgörande för att människor ska leva i fredliga och rättvisa samhällen. Demokratier är bättre på att inte föra krig med varandra. I demokratiska länder är det även färre inbördeskrig och andra oroligheter än i autokratier. 

Demokratiska länder har fler åtgärder mot klimatförändringar. Högutvecklade demokratier har nära 20 procent högre politiskt åtagande för att bekämpa klimatförändringarna, jämfört med slutna autokratier. 

Demokrati leder till högre nivå av kvinnors deltagande och representation. Demokrati stärker även kvinnors rättigheter.  
Demokratiska länder är bättre på sociala skyddssystem.  
Källa: Democracy Report 2022: Autokratization Changing Nature?, V-Dem Institute, https://www.v-dem.net/democracy_reports.html 

Nästa sida:

Diskussionsfrågor