Jag röstar! - För demokratin!

NBV har tagit fram ett nytt studiematerial om demokrati. Vi tror på alla människors lika värde, därför är det viktigt att vi alla förstår vad som skapar en fungerande demokrati.

En viktig byggsten är allmänna val där alla med rösträtt får vara med och påverka framtiden för landet. Det handlar också om att makten i vårt samhälle ska utövas med respekt för mänskliga rättigheter, så att inga personer eller minoriteter behandlas illa.
 

I en levande demokrati är respektfulla samtal centrala. Ingen person ska straffas för att den tycker annorlunda än politikerna som styr. Det gäller på alla nivåer – i en demokrati lyssnar man på andras åsikter och kan själv säga vad man tycker i olika frågor. Samtal, diskussioner och ett kritiskt tänkande är vad man kan kalla demokratins livsluft.
 

I det här materialet kommer du att få lära dig om demokratins enorma möjligheter, men även om de utmaningar som finns. Börja gärna med kapitlet om Demokratins karta för att få en bild av vilka värderingar som bygger ett demokratiskt samhälle. Därefter kan gruppen avgöra i vilken ordning och i vilken omfattning som ni vill använda er av materialet.

 

 

Här följer en kort beskrivning av övriga kapitel:

 

Demokratins sårbarhet –  Demokratier är sårbara. Idag ser vi varningsklockor i olika länder, där inskränkning av människors fri- och rättigheter och synen på etablerade medier försämrats. Hur skör är demokratin och hur rustade är vi mot antidemokratiska krafter?

 

Bland filterbubblor och fejknyheter – Hur påverkar det nya medielandskapet demokratin? Hur kan vi alla bli bättre på källkritik?

 

Rusta dig för demokratin – Vad kan en enskild individ göra för att stärka demokratin? Folkbildningen och studiecirkeln är ett kraftfullt verktyg för att rusta oss medborgare.

 

Förbered dig inför valdagen –  Vad ska jag rösta på och hur gör jag rent praktiskt? I detta kapitel får du vägledning hur valdagen ser ut och webblänkar till de olika riksdagspartierna.

 

Mot framtidens samhälle – Vilket samhälle vill vi ha i framtiden? Värderingar och människosyn avgör vilket parti du väljer att rösta på. Hur kan vi navigera i ett politiskt landskap som i många frågor hamnat bortom den traditionella höger- och vänsterskalan?

NBV hoppas att du ska känna dig bättre rustad att ta rätt beslut i vallokalen. Speciellt efter att du och din grupp reflekterat och diskuterat över de tankar som studiematerialet tar upp. Använd ditt engagemang och din röst – för ett demokratiskt samhälle där alla människors lika värde säkerställs!

 

Studiecirkeln som arbetsform

Studiecirkeln är en demokratisk arbetsform där deltagarna tillsammans lär sig mer om ett ämne de är intresserade av. Genom gemensamma reflektioner och diskussioner ökar hela gruppens samlade kunskap. Studiehandledningen ska stimulera till diskussioner och samtal, inte ge alla svar.

 

För att räknas som studiecirkel ska ni:

  • vara minst tre deltagare som deltar vid minst tre träffar
    delta vid minst en av de tre första träffarna
  • träffas en till tre gånger per vecka, men det går också att träffas till exempel varannan vecka
  • arbeta minst en till fyra studietimmar per gång, en studietimme är 45 min
  • träffas minst tre gånger och totalt minst nio studietimmar
  • arbeta tills det gemensamma målet har uppnåtts. 

 

Ta kontakt med närmaste NBV-kontor så hjälper vi er att komma igång. Ni hittar kontoren på www.nbv.se

Vill du ladda ner materialet så kan du göra det här (Pdf öppnas i nytt fönster)