Miljö

Miljö- och klimatfrågor är viktiga områden i EU. Utsläpp i luft och vattendrag bryr sig exempelvis inte om nationsgränser. Miljöproblem i ett land kan påverkas av verksamhet i andra länder. Därför krävs gränsöverskridande samarbeten för att komma tillrätta med dem.

Miljöpolitik har genom åren blivit allt viktigare för EU. Numera har EU befogenhet att agera på alla miljöpolitikens områden, exempelvis luft- och vattenföroreningar, klimatförändringar och avfallshantering.

EU agerar gemensamt i de flesta globala miljökonventioner. Som medlem i EU deltar Sverige i det gemensamma arbetet med att exempelvis uppfylla internationella åtaganden kring den globala Agenda 2030, för förändring mot ett hållbart samhälle.

I september 2016 godkände EU-ländernas miljöministrar det internationella klimatavtalet från Paris ett år tidigare. EU har förbundit sig att minska totala koldioxidutsläpp med 40 procent till 2030 och 80 procent till 2050. För att EU ska kunna nå sitt mål för att leva upp till avtalet om att begränsa den globala temperaturökning till högst 1,5 grader diskuteras för närvarande en rad förslag på EU-nivå De enskilda medlemsländerna kan införa egna hårdare miljölagar än dem som fattas på EU- nivå.

Läs mer om EU:s miljö- och klimatarbete:
Riktlinjer klimat
EU:s politikområden: Miljö
EU:s miljöarbete

Förbud mot engångsplast

I oktober 2018 röstade EU-parlamentet med en stor majoritet för ett nytt förbud av olika plastprodukter. Syftet är att skydda det marina livet från plastprodukter. Förslaget innebär ett totalförbud av plastprodukter som kan ersättas med andra material. Det gäller bland annat bomullspinnar, bestick, tallrikar, sugrör och ballongpinnar i plast. Enligt Europaparlamentets egen utredningstjänst. finns det idag mer än 150 miljoner ton plast i haven. Av detta står engångsartiklar i plast för 70 procent av avfallet. Förslaget ska nu förhandlas med medlemsländernas regeringar innan det kan bli verklighet.  

Läs mer:
EU-parlamentet säger nej till engångsplast
EU:s kommande plastförbud har fått effekt
Förbud mot engångsplast ska halvera sopberget

Nästa sida:

Diskussion/övningar