Högerextrema samlar kraft

Högerextrema, eller kallas även högernationalistiska/högerpopulistiska partier växer på många håll i Europa. Gemensamt för dessa partier är en kritik mot att EU vill skapa en gemensam asylpolitik. I flera av EU:s medlemsländer har högernationalistiska partier fått så kallade vågmästarpositioner, vilket innebär att deras röster blir avgörande i en politisk omröstning. I flera länder sitter det även högerextrema partier i regeringsställning.

De högerextrema krafterna får stöd även utanför Europa, exempelvis från Steve Bannon. Bannon, hjälpte Donald Trump att bli USA:s president och var sedan Trumps viktigaste rådgivare. Bannon har även lett den högerextrema nyhets- och opinionssajten Breitbart News. Steve Bannon planerar nu för att införa sina metoder i Europa. Han vill sätta upp en stiftelse för att hjälpa europeiska högerextrema partier bli stora i nästa EU-val. Hans mål är att få så många högerpopulistiska partier som möjligt att bli invalda i EU-parlamentet i Europavalet i maj nästa år.

Ett annat sätt för högerextremisterna att samla sina krafter är det europeiska partiet Alliance for Peace and Freedom, APF. Syftet med partiet är att samla högerextremister från olika länder för att agera på EU-nivå. Generalsekreterare för APF är den svenske nazisten Stefan Jacobsson

Nästa sida:

Diskussion/övningar