Lobbyister påverkar besluten

Det finns många som försöker påverka besluten som fattas i EU. Lobbying är ett politiskt påtryckningsarbete där professionella företrädare för olika intressegrupper och särintressen för fram sina åsikter till politiska makthavare. Ett exempel är Facebook som under 2017 hade 15 anställda och spenderade motsvarande 24 miljoner kronor på att lobba mot EU-institutionerna.

Även våra EU-parlamentariker blir kontaktade av stora mängder lobbyister från fackförbund, ideella organisationer och framför allt från stora företag som försöker påverka EU:s lagstiftning. Lobbyister kan registrera sig i EU:s så kallade öppenhetsregister, där man kan se vilka som vill påverka EU. Än så länge är det frivilligt att registrera sig. I registret finns det nu mer än 11 000 organisationer.

Om du vore lobbyist

Det finns tusentals organisationer och företag som vill påverka de politiska besluten i EU. Vad kan det finnas för för- och nackdelar med lobbying? Vilken fråga skulle du vilja påverka om du var lobbyist i Bryssel?

Läs mer om hur tobaksindustrin påverkat EU:s tobaksdirektiv.

Nästa sida:

Diskussion/övningar