Del 1 EU växer fram

I maj 2019 har alla medborgare i EU möjlighet att påverka EU:s framtid. Då är det dags för nästa val till Europaparlamentet, så kallat EU-val. Vart femte år är det val till Europaparlamentet. Alla medborgare i EU-länder har rätt att rösta i valet. Genom att rösta väljer vi som medborgare vilka som ska representera oss i parlamentet. I Sverige är valdagen den 26 maj.

EU:s historia börjar efter andra världskriget. Det finns olika syn på vad EU är och bör vara, och vad EU ska ha för roll i framtiden. Oavsett vad vi själva tycker om EU, så påverkas vår vardag av de beslut som tas i EU. Därför behöver vi ha kunskap om EU.

Vad är dina tankar om EU?

Gör en övning med oavslutade meningar, för att fundera över vad du själv tycker, och lyssna till hur andra tänker.

Gör så här:

En person läser up en mening utan slut. Alla funderar var för sig hur de vill att meningen ska avslutas. Ta en runda där alla får säga sitt avslut på meningen. Upprepa på samma sätt med nästa mening. Ni kan också sätta er i par och prata om hur ni vill avsluta en eller fler av meningarna.

 

Förslag på oavslutade meningar:
När jag tänker på EU tänker jag …
Den viktigaste frågan för EU är …
En bra sak med EU är ….
En dålig sak med EU är …
Jag skulle behöva lära mig om EU och …
Om jag kunde påverka EU skulle jag …

 

Gav övningen några nya tankar? Vilka frågor väckte övningen?
 

Nästa sida:

Del 1: EU växer fram