Till huvudinnehållet

Läs-mer-tips

Om Agenda 2030
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/

Om GAL-TAN
http://www.sydostran.se/ledare/alla-talar-om-gal-tan/

Debattartikel om behovet av politiska visioner
https://www.dn.se/debatt/de-gamla-partierna-bromsar-den-nodvandiga-fornyelsen/?forceScript=1&variantType=large

Studier om tillit, SOM-institutet
http://som.gu.se/digitalAssets/1579/1579378_mellanm--nsklig-tillit-bygger-goda-samh--llen.pdf

Rapport om Sverigedemokraternas ideologi
http://arenaide.se/rapporter/den-farliga-mangfalden-om-sverigedemokraternas-varldsbild/

Debattartikel om unga människors syn på demokrati
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/WnGeG/varannan-ung-politiker-ska-inte-styra-sverige%20%0D

Debattartikel om behovet av fakta i den politiska debatten
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sverige-behover-en-debatt-baserad-pa-fakta-19520

Artikel om tolerans
http://fof.se/tidning/2016/1/artikel/toleransen-okar

Artikel om utvecklingen mot mer frihetliga värderingar i världen
http://fof.se/tidning/2016/11/artikel/alla-gar-mot-mer-frihet

Artikel om ökad pessimism i samhället och dess orsaker och konsekvenser
http://fof.se/tidning/2016/9/artikel/den-nya-pessimismen