Till huvudinnehållet

Så här röstar du

Före valet får alla som har rätt att rösta sitt röstkort. Det kommer med posten cirka tre veckor före valet. Där står det i vilken lokal du ska rösta och vilka val du har rätt att rösta i.

I vallokalen får du ett valkuvert för varje val som du har rösträtt till. Där finns även valsedlar från partierna som du kan ta av. Valsedlarna är gula för val till riksdagen blå för val till landstingsfullmäktige och vita för val till kommunfullmäktige.

I vallokalen finns det skärmar. Gå bakom en skärm och lägg en valsedel i varje kuvert. Du får inte vika någon valsedel. Klistra igen kuverten. Du måste stå ensam bakom skärmen. Ingen annan får veta vad du röstar på. Du röstar anonymt.

När du har klistrat igen valkuverten ger du dem till valförrättaren, som är ansvarig för röstningen i vallokalen. Valförrättaren är opartisk och är inte representant för något parti. Den personen kan inte se vilket parti du har röstat på. Du måste kunna legitimera dig eller på annat sätt styrka/bevisa att du är du.

Den som är sjuk, funktionshindrad eller gammal och inte själv kan ta sig till sin vallokal eller röstningslokal kan rösta med bud. Man kan också rösta med bud om man är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. Om du bor utmed en lantbrevbärarlinje kan lantbrevbäraren vara bud åt dig.

Den som inte kan rösta i sin vallokal på valdagen kan rösta i förtid i en röstningslokal. Förtidsröstningen får börja 18 dagar före valdagen och pågå fram till och med valdagen.

Läs mer på Valmyndighetens hemsida.
http://www.val.se/

Nästa sida:

Vad ska jag rösta på?