Till huvudinnehållet

Fyra-hörn-övning

Övningen Fyra hörn går ut på att ta ställning och göra ett val. I exemplen nedan finns fyra alternativ. Varje alternativ representeras av ett hörn i rummet. Låt alla ställa sig i det hörn som stämmer bäst överens med det de tycker. När alla har gjort sitt val kan ni som står i samma hörn prata lite med varandra om varför ni valde just det hörnet. Sedan kan ett par personer från varje hörn kort berätta för de andra hur man tänkte

Vad är viktigast i en demokrati?

Rätten att få uttrycka min åsikt högt
Rätten att få vara med i vilken organisation jag vill
Rätten att rösta i allmänna val
Eget alternativ

Vem har ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter?

Staten – myndigheter, landsting, kommun
FN, andra internationella organisationer
Folkrörelser och andra frivilliga
Organisationer – du och jag
Eget alternativ

BILD UNGDOMMAR

Nästa sida:

Demokratins sårbarhet