Till huvudinnehållet

Diskussionsfrågor

Välj vilka frågor ni vill diskutera tillsammans:

Vad är demokrati? Sök på internet och i olika uppslagsverk för att ta reda på hur ”demokrati” beskrivs. Titta gärna på den här filmen.
Diskutera: vad är demokrati för dig? 

VIDEO FINNS EJ KVAR??

Hur utövas demokrati? Ge exempel från olika sammanhang där du utövar demokrati. Hur fattar ni exempelvis beslut i din familj? I en förening där du är medlem? Hur kan du göra din röst hörd?

Vad är din roll i en demokrati? Har du några skyldigheter och rättigheter? Hur uppfyller respektive utnyttjar du dessa?

Vilka för din talan? I kommunen? Landstinget/regionen? Riksdagen? EU? Ta reda på vilka som sitter i riksdag/EU/kommun- och landstingsfullmäktige. 

Läs igenom de mänskliga rättigheterna. Välj ut en rättighet som du tycker är extra viktig eller intressant. Diskutera med varandra. Mänskliga rättigheter

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/demokrati-och-manskliga-rattigheter

Har du exempel på länder där regimen inte tillåter eller uppmuntrar en fri press?

Hur är det att leva i ett land där det finns brister i demokrati? Titta på filmen där olika personer berättar. Diskutera med varandra:
På vilka sätt är berättelserna exempel på bristande demokrati?
Hur viktigt är det för dig själv att leva i en demokrati?
Levande Historia: Demokratins grunder

http://www.levandehistoria.se/vittnesmal-med-klassrumsovningar/tema-demokratidiktatur/1-demokratins-grunder

Hur står det till med demokratin i världen? Besök de två sidorna nedan.
Europaportalen

https://www.europaportalen.se/2017/01/minskad-demokrati-i-europa
Democracy index

https://infographics.economist.com/2017/DemocracyIndex/

Vad tänker du när du ser kartorna?

Nästa sida:

Fyra-hörn-övning