Till huvudinnehållet

Påverkar demokratin

Det finns en risk att vi bara tar till oss kunskap som stärker sådant som den egna gruppen tror på, medan vi avvisar sådant som pekar på motsatsen. Om du själv är övertygad om att det inte är farligt med cannabis tar du lättare till dig fakta som stödjer detta, än rapporter som visar på alla risker med cannabis. Även om det skulle vara två rapporter som säger att det är ofarligt, och 1000 som bevisar riskerna.

Om alltför många börjar tro på felaktig information påverkar det hela samhället och demokratin. Traditionellt har Sverige haft välfungerande, balanserade och kunniga medier. Vissa grupper i samhället väljer dock att förlita sig till alternativa medier som inte ställer samma krav på att nyheterna ska baseras på kunskap. När vi får vår information från väldigt olika källor så ger det oss olika verklighetsuppfattningar. Man säger att det blir en polarisering, att människor hamnar i olika grupper. Det kan göra det svårare att föra en debatt om vårt samhälle, komma överens och kompromissa.

Filterbubblor - BILD BUBBLOR

Filterbubblor är ett begrepp som har blivit väldigt populärt på senare tid. Begreppet kan förklaras med att vi på nätet kan samlas i ”bubblor” som passar och bekräftar hur vi själva tycker och tänker. Detta styrs bland annat av så kallade algoritmer. Det innebär att när du gillar vissa sidor i sociala medier, besöker vissa nyhetssajter och söker på speciella ord så kan exempelvis Google och Facebook lista ut vad du brukar gilla och vill läsa. Om två olika personer gör en sökning på samma ord från två olika datorer kommer de inte att få fram samma sökresultat. Resultatet påverkas bland annat av vad personerna har sökt efter förut.

 

Vilka nyheter vi möts av styrs till viss del av vad våra vänner delar och gillar i sociala medier. Låt oss säga att du följer SVT på Facebook. Ju mer du klickar på deras videos och gillar dem, ju fler inlägg från SVT kommer synas i ditt Facebook-flöde. Det du inte gillar blir i större grad osynligt. På samma sätt ser du i ditt personliga flöde mer av de personer där du gillar inlägg eller kommenterar. Personer som du sällan eller aldrig har något utbyte med tonas ned, eller kanske rentav försvinner ur ditt flöde.

Nästa sida:

Sociala medier breddar perspektiven