Det är ni som bestämmer metod. Vi har försökt göra det enklare för er så att ni kan använda er energi till kampen.

Materialet är uppdelat i fem block där gruppen bestämmer hur mycket tid som läggs på varje del. I grunden är varje block avsett för en träff. Den fjärde träffen består av en metod som ni själva har valt.

Beställ materialet av din verksamhetsutvecklare.