Svensk alkoholpolitik är i stor utsträckning beroende av de beslut som fattas i Bryssel.