Rätt eller fel?

Idag ska vi prata om argumentation

Som vi lyfte i första träffen är inte syftet med studiecirkeln att bli expert på narkotikaområdet, men att känna sig trygg i de argument man vill kunna använda. 

Förra träffen fick ni i uppgift att hålla ögon och öron öppna för de argument kring narkotika som förekommer i media, sociala medier och bland människor omkring er. Hur gick det?

Skriv ner ett par av de argument ni mött under veckan och diskutera. 

Har ni mött liknande argument - eller skiljer de sig åt?

Nästa sida:

Erik Leijonmarck: Om vanliga argument