Vad tycker ni? Att agera när något händer

Prata om det som Erik lyfter i filmen. Vill ni så kan ni använda er av frågorna nedan:

-Erik berättar om tidiga tecken: Finns det fler tecken? Har ni själva varit i en situation där ni misstänkt eller upptäckt att någon i er närhet använt narkotika? Vilka tecken såg ni då?

-Hur konfronterar man på bästa sätt om man misstänker eller upptäcker narkotika? Som förälder? Som lärare? Som annan vuxen i närheten - vad gör jag till exempel om jag misstänker att mina barns vänner använder narkotika? 

-Hur ser nästa steg ut? Vart vänder man sig om man behöver stöd? På följande sidor tittar vi närmare på var du som förälder eller skolpersonal kan vända dig.

Nästa sida:

Var får man stöd?