Till nästa träff

Nästa gång vi ses så ska vi prata om vanliga argument - och motargument.

Som vi lyfte i första träffen är inte syftet med studiecirkeln att bli expert på narkotikaområdet, men att känna sig trygg i de argument man vill kunna använda. 

Inför nästa träff ska ni få hålla ögon och öron öppna för de argument kring narkotika som förekommer i media, sociala medier och bland människor omkring er. Skriv ner och ta dem med er tills vi ses!

Träffen kommer att utgå från kapitlet om argument i Droghandboken och som det är bra om ni läst tills dess:

Förälderns verktyg: argumenten och svaren om narkotika sid. 163-246

Nästa sida:

Mina ledstjärnor