Kalle och Jonathan

I Droghandboken finns intervjuer med personer som på olika sätt kan relatera till narkotikafrågan. Någon är narkotikapolis, en annan samordnare i kommunen och en tredje verksamhetsledare på en fritidsgård. Två av intervjuerna är med mammor till barn vars liv påverkats stort av narkotika.

Den ena är Maria, som berättar om sin son Kalle i kapitlet "De kommer låta honom dö". Den andra är Veronica, som beskriver sin kamp för sonen Jonathan i kapitlet "Han fungerar för att vi bär honom".

Prata tillsammans om vad ni kände när ni läste Marias och Veronicas berättelser. Vill ni, så kan ni använda er av frågorna nedan:

-Maria och Veronica har två olika berättelser, som på flera sätt skiljer sig åt, men finns det några likheter i deras upplevelser och känslor?

-Vad skulle i era ögon vara det bästa sättet att, steg för steg, hantera situationen?

Nästa sida:

Till nästa träff