Träff 3: Vad gör du om det händer?

Tillbakablick

Gör en gemensam tillbakablick. Vid förra träffen pratade vi om hur man kan förebygga att ungdomar börjar att använda narkotika.

-Har ni några funderingar kring det vi pratade om sist som ni vill lyfta innan vi går vidare?

Nästa sida:

Erik Leijonmarck: Om det händer?