Öckerö tänker förebygg hela vägen

Öckerö kommun är Sveriges enda skärgårdskommun utan fast landförbindelse. Kommunen har omkring 13 000 invånare och det finns ett par högstadieskolor och ett gymnasium.

1999 visade CAN:s drogvaneundersökning att ungdomarna i åk 9 i Öckerö kommun drack mer än i någon av de andra 48 kommunerna i Västra Götalandsregionen. Det tillsattes en samordnare och sedan 2003 har Öckerö kommun själva genomfört årliga drogvaneundersökningar bland alla elever i årskurs 7-9. Det gör de för att kartlägga situationen, få underlag för kommunikation och utvärdera arbetet.

Öckerö har sedan plockat delar av modellen från Island och arbetat fram sin egen modell för ett förebyggande arbete.

För att få en samsyn bland de vuxna anordnar de föräldraföreläsningar om ungdomar och droger - och medverkar även på föräldramöten. De har också arbetat med idrottsföreningarnas ungdomsverksamhet, med hjälp av policyarbete och utbildning för föreningsledare.

På mötena med föräldrarna har samordnaren utgått från den senaste drogvaneundersökningen och sedan pratat om anknytning mellan föräldrar och barn, gränssättning och kopplingen mellan olika droger.

Det handlar både om att ge mer kunskap, men också om att föräldrar lär känna varandra, får möjlighet att diskutera var man står i frågan och kanske göra gemensamma överenskommelser: Hur har man koll på var barnen är? Med vilka de umgås? När de ska vara hemma på kvällen? 

En viktig lärdom har varit att det bara var ungdomar som använde tobak och alkohol som började med narkotika. Att arbeta förebyggande mot tobak och alkohol kan därmed bidra till en minskad användning av narkotika.

 

Prata om exemplen från Island och Öckerö. Vill ni, så använd er av frågorna nedan:

-Vad tänker ni när ni läser om hur Island och Öckerö arbetat?

-Går det att göra liknande insatser där ni bor? Hur skulle det kunna gå till?

-På Island menar ansvariga för arbetet att det är samhällets ansvar att se till att barnen har de bästa förutsättningarna att fatta bra beslut. Vad tänker ni kring det? Vad kan det innebära i praktiken?

Nästa sida:

Till nästa träff