Till nästa träff

Studiecirkeln utgår från Droghandboken och på nästa träff ska vi prata om hur man kan förebygga att unga börjar med narkotika.

Ni får gärna läsa hela Droghandboken redan nu, men framförallt de kapitel som vi kommer att fördjupa oss kring nästa gång:

Förälderns verktyg: hur förhindrar jag att mitt barn använder droger? sid. 63-85

"Föräldrar i Sverige har dåligt självförtroende" sid. 87-95

På Island väljer unga bort droger sid. 125-137

Nästa sida:

Mina ledstjärnor