Hur ser det ut idag?

Det diskuteras mycket kring narkotika och inte minst cannabis. Det talas om att många unga använder narkotika och ibland sägs det att alkoholdrickandet bland ungdomar gått ner och istället ersatts av cannabis. Men vad vet vi egentligen om hur situationen ser ut? 

CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, är ett nationellt kompetenscentrum som har lång erfarenhet av att mäta svenska skolelevers drogvanor. I flera kommuner följer man också upp detta med egna, lokala undersökningar.

För att få en bild av hur det ser ut nationellt kan man använda sig av CAN:s rapporter, till exempel Skolelevers drogvanor. Vi ska på sidorna framöver titta på deras statistik kring ungas narkotikavanor.

Vill ni läsa CAN:s rapporter så hittar ni alltid de senaste här

Nästa sida:

Utvecklingen i landet