Droghandboken

En studiecirkel för föräldrar och andra nyfikna

Materialet är indelat i fem träffar som utgår från delar av boken Droghandboken - guide för föräldrar och andra nyfikna av Erik Leijonmarck (Pagina: 2019).

 

För att genomföra studiecirkeln måste ni ha minst fyra träffar. Vill ni fördjupa er ytterligare kan ni även genomföra den femte, fördjupande träffen.

Varje träff passar bra för ett samtal på ca två studietimmar. Materialet består dels av boken Droghandboken - guide för föräldrar och andra nyfikna, men även korta filmer och texter som fungerar som igångsättare för samtal. Mellan träffarna 2, 3, 4 och 5 får deltagarna även uppgifter inför nästa träff. Dessa motsvarar totalt ca 6 studietimmar. 

De fem träffarna

Hur ser det ut?
Du spelar roll!
Vad gör du om det händer?
Stärk dina argument!
Och omvärlden?

Innan vi startar
Ni har träffats för att prata om narkotika utifrån boken Droghandboken - guide för föräldrar och andra nyfikna som är skriven av Erik Leijonmarck.

Kanske genomför ni den här studiecirkeln digitalt och sitter framför en dator, platta eller mobil - eller så har ni träffats fysiskt. Oavsett, så är det bra att lära känna varandra lite innan ni börjar. 

Ett förslag är att ni presenterar er för varandra genom att berätta vad ni heter och lite kort om varför ni valt att gå den här studiecirkeln. Är det någon fråga ni tycker är extra viktig att diskutera under studiecirkeln?

Prata också om hur ni tänkt att lägga upp studiecirkeln: hur många gånger ni ska träffas, om alla har fått tillgång till boken och vilken teknik ni behöver. Kom också överens om hur ni ska kommunicera med varandra under och mellan träffarna. 

Kom ihåg: I materialet finns det förslag på diskussionsfrågor. Välj de ni tycker är relevanta för er.

Studiecirkeln som arbetsform

Studiecirkeln är en demokratisk arbetsform där deltagarna tillsammans lär sig mer om ett ämne de är intresserade av. Genom gemensamma reflektioner och diskussioner ökar hela gruppens samlade kunskap. Studiehandledningen ska stimulera till diskussioner och samtal, inte ge alla svar.

 

För att räknas som studiecirkel ska ni:

  • vara minst tre deltagare som deltar vid minst tre träffar
    delta vid minst en av de tre första träffarna
  • träffas en till tre gånger per vecka, men det går också att träffas till exempel varannan vecka
  • arbeta minst en till fyra studietimmar per gång, en studietimme är 45 min
  • träffas minst tre gånger och totalt minst nio studietimmar
  • arbeta tills det gemensamma målet har uppnåtts. 

Ta kontakt med närmaste NBV-kontor så hjälper de er att komma igång. Ni hittar kontoren på www.nbv.se