Omslag Droghandboken

Vi har tagit fram ett studiematerial för föräldrar, lärare och andra vuxna nära unga som vill få mer kunskap om narkotikafrågor och möjlighet att prata och diskutera med andra. 

Studiecirkeln

Studiecirkeln utgår från boken Droghandboken: guide för föräldrar och andra nyfikna av Erik Leijonmarck (Pagina: 2019) och består av två delar: Dels ett underlag för en studiecirkel och dels ett underlag för en träff för föräldrar kring ungdomar och narkotika.

​​​​​​​Målgruppen för studiecirkeln är föräldrar, lärare och andra vuxna i ungas närhet. Målgruppen för föräldraträffen är just främst föräldrar.

Studiecirkelns upplägg

Materialet är upplagt så att deltagarna läser texter och frågor tillsammans. Det är alltså inte tänkt som en handledning endast till studiecirkelledaren.
​​​​​Däremot är det viktigt att studiecirkelledaren gått igenom materialet i förväg och avvägt innehåll, frågor och tidsåtgång utifrån cirkelns deltagare.

Materialet är indelat i fem träffar, varav de första fyra fokuserar på frågor om ungdomar och narkotika och utgår från ett nära perspektiv kring familjen, skolan och samhället. Den femte träffen är valfri och lyfter några vanligt förekommande frågor i den svenska och internationella narkotikadebatten.  

Varje träff passar bra för ett samtal på ca två studietimmar. Materialet består dels av boken Droghandboken: guide för föräldrar och andra nyfikna, men även korta filmer och texter som fungerar som igångsättare för samtal. Mellan träffarna 2, 3, 4 och 5 får deltagarna även uppgifter inför nästa träff. Dessa motsvarar totalt ca sex studietimmar.

Träff 1: Hur ser det ut?
Vad är en drog och hur ser konsumtionen ut bland unga i Sverige?

Träff 2: Du spelar roll!
Hur kan man förebygga att unga testar narkotika?

Träff 3: Vad gör du om det händer?
Vad gör man om man misstänker eller upptäcker att en ung person i ens närhet använder narkotika?

Träff 4: Stärk dina argument!
Diskussion kring argument - och motargument - kring narkotika.

Träff 5: Och omvärlden?
Vill ni, så kan ni genomföra en femte träff kring svensk och internationell narkotikadebatt.

Föräldraträff 

Materialet till föräldraträffen består av en powerpoint-presentation där den person som håller i träffen själv kan komplettera med bilder som kopplas till den lokala situationen, lokala drogvaneundersökningar, presentation av deltagande personer, etc. Det består också av en pdf riktad till den som ska hålla i träffen. Tanken är att man med hjälp av underlaget ska uppmuntra till att hålla en träff för föräldrar i högstadiet eller gymnasiet. Träffen kan initieras eller samordnas av en verksamhetsutvecklare inom NBV och/eller en skolsköterska, kurator eller fritidspedagog.  

Materialet finns i två versioner. En som tar ca 30 min och som kan utgöra en del av ett ordinarie föräldramöte och en version som tar ca 120 min och är en egen träff/kväll i ämnet.  

För den längre kvällen rekommenderas att man även bjuder in någon från socialtjänsten, polisen eller en ANDT-samordnare i kommunen. Flera kommuner arbetar redan med föräldraträffar i skolorna, inte minst om kommunen har en aktiv samordnade för detta. Andra kommuner saknar samordnare och där kan detta material vara ett alternativ. Vi vet att kunskap och inte minst samverkan hos föräldrar spelar stor roll i det förebyggande arbetet.  

Materialet bygger på presentationer av de inbjudna gästerna, filmerna med Erik Leijonmarck samt frågor för att locka till samtal mellan föräldrar.  

Presentation för föräldraträff (kort)

Presentation för föräldraträff (lång)

För frågor eller arrangemang kontakta Narkotikapolitiskt Center på info@narkotikapolitisktcenter.se

Droghandboken - guide för föräldrar och andra nyfikna infoblad (pdf)

Studiecirklar om narkotikafrågor (pdf)

Filmer på farsi, somaliska och arabiska.

Föreläsning 1 utifrån Droghandboken: Att förebygga

Studieförbundet NBV, organisationen SIMON och Narkotikapolitiskt Center har tillsammans tagit fram två föreläsningar om narkotika, som vänder sig till dig som är förälder eller annan vuxen i ungas närhet. Föreläsningarna hålls på svenska, somaliska, arabiska och farsi. 

Föreläsningarna bygger på boken Droghandboken - en guide för föräldrar och andra nyfikna som är skriven av Erik Leijonmarck, som arbetat med narkotikafrågor både i Sverige och internationellt. Under föreläsningarna får ni möta Erik, genom tre filmer som har textats till respektive språk.

Föreläsningarna är ca 20-30 min och man kan välja att se bara en av dem eller båda. I föreläsningarna finns förslag på diskussionsfrågor. När de kommer upp så passar det bra att pausa föreläsningen och prata kring frågorna. 

I denna föreläsning berättar vi hur narkotikasituationen ser ut bland unga i Sverige och hur man som förälder eller annan vuxen i ungas närhet kan förebygga att unga börjar använda narkotika. Vi ger också exempel på hur de har arbetat förebyggande på Island. 

Film 1 - Samtal om unga & narkotika - Att förebygga (svenska) (Filmen är 26:52 min lång)

 

Föreläsning 2 utifrån Droghandboken: Att upptäcka

Studieförbundet NBV, organisationen SIMON och Narkotikapolitiskt Center har tillsammans tagit fram två föreläsningar om narkotika, som vänder sig till dig som är förälder eller annan vuxen i ungas närhet. Föreläsningarna hålls på svenska, somaliska, arabiska och farsi. 

Föreläsningarna bygger på boken Droghandboken - en guide för föräldrar och andra nyfikna som är skriven av Erik Leijonmarck, som arbetat med narkotikafrågor både i Sverige och internationellt. Under föreläsningarna får ni möta Erik, genom tre filmer som har textats till respektive språk.

Föreläsningarna är ca 20-30 min och man kan välja att se bara en av dem eller båda. I föreläsningarna finns förslag på diskussionsfrågor. När de kommer upp så passar det bra att pausa föreläsningen och prata kring frågorna. 

I denna föreläsning pratar vi om vad man kan göra om man misstänker eller upptäcker att unga använder narkotika och vi diskuterar några vanliga argument för och emot narkotikaanvändning. 

Film 2 - Samtal om unga & narkotika - Att upptäcka (svenska) (Filmen är 26:31 min lång)