Spridningen sker snabbt via internet, där de är lätta att köpa.

Inom projektet Droger i Gråzonen har Linda Nilsson från RNS, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, tagit fram skriften "Droger i Gråzonen, nya psykoaktiva substanser - lagstiftning, användning och risker".

Material:

Broschyr