Hur bra koll har du egentligen på demokratin?

NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) är studieförbundet som får människor och idéer att växa. Vi arbetar sedan många år med en demokratisatsning vi kallar ”Jag röstar! – för demokratin”, där detta quiz ingår. Det finns även studiematerial om demokratins grunder, EU och mellanval som är skrivna på lätt svenska och översatta till flera språk. Läs mer.

Här kan du testa dig själv och dina kunskaper om demokrati!

Lycka till!

Fråga 1 av 14: Vad betyder ordet demokrati?

Fråga 2 av 14: När fick kvinnor rösta för första gången i Sverige?

Fråga 3 av 14: Många tror att vi fick lika rösträtt för alla 1921, men det stämmer inte. 1921 fick personer med funktionsvariationer inte rösta. När fick alla i Sverige lika rösträtt oavsett funktion?

Fråga 4 av 14: Vilken av följande är inte en grundlag?

Fråga 5 av 14: Vem stiftar lagar i Sverige?

Fråga 6 av 14: Vad är regeringens uppdrag av följande?

Fråga 7 av 14: Hur många procent av världens invånare tror du idag lever i en liberal demokrati, liknande den vi har i Sverige och övriga Norden?

Fråga 8 av 14: Pionjären och nykteristen Emilie Rathou var den första kvinnan i Sverige som talade offentligt om att kvinnor bör få rösträtt. Det gjorde hon år 1891, mer än tio år innan det ens bildats någon förening för kvinnors rösträtt. Vilken inflytelserik nykterhetsorganisation verkade hon sedan i för att kvinnor skulle få rösträtt?

Fråga 9 av 14: I Sverige har vi flera beslutande instanser som arbetar med frågor på olika nivåer, däribland regioner (f.d. landsting) och kommuner. Vad är regionernas ansvar?

Fråga 10 av 14: Vilka är kommunernas ansvarsområden?

Fråga 11 av 14: Idag är barnkonventionen nationell lag i 94 länder, däribland Sverige. Vilket år blev barnkonventionen lag i Sverige?

Fråga 12 av 14: Fria och oberoende medier har en central roll i demokratin. Vilken är deras viktigaste uppgift?

Fråga 13 av 14: Vart femte år kan vi vara med och rösta för Europas framtid i EU-valet. Vad är det vi röstar till?

Fråga 14 av 14: Den svenska demokratin har formats av att människor gått samman i olika grupper och föreningar för att gemensamt skapa ett bättre samhälle. Även idag har föreningslivet en viktig roll i samhället. Ungefär hur många procent i Sverige är medlemmar i minst en förening? (Räknat från 16 års ålder och uppåt).

Nu är quizet klart, bra kämpat! Om du vill kan du läsa mer om NBVs demokratisatsning Jag röstar! - för demokratin här. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta NBV via ditt närmaste kontor. NBV finns över hela landet och erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang.