Vill du utvecklas som människa? Vill du skapa förtroende och gemenskap i grupper och föreningar?

 Då kan spelet Coach Board Game vara ett bra hjälpmedel. Genom att på ett roligt och lättsamt sätt beröra relativt djupa frågeställningar kan vi utvecklas i tanke, handling och beslut.

Spelet går ut på att svara på frågor om dina val, om framtidstro och om känslor inför specifika situationer och handlingar. Spelet är ett sätt att utvecklas som individer och medmänniskor vilket stämmer väl överens med studiecirkelns idé att växa och utvecklas samt tillsammans söka kunskap.

Som ett led i samarbetet med Coach Board Game har NBV tagit fram en enkel studieplan. Nu arbetar vi på att utbilda cirkelledare /spelledare i våra avdelningar. Vill du starta eller delta i en studiecirkel  kring detta spel kontakta närmaste NBV-avdelning.

Har du frågor  om cirklar med Coach Board Game, kontakta vår verksamhetsstrateg Carina.