Olika argument

fortsättning

1. Argument för cannabis

Här är en lista med argument för cannabis. Komplettera med ytterligare argument. Diskutera och bemöt och problematisera argumenten med resonemang.

 • Cannabis är naturligt.
 • Cannabis är bra medicin.
 • Om man tillåter cannabis drar man undan grunden för narkotikaligor och kriminalitet.
 • Individen ska ha frihet att själv bestämma om man ska använda cannabis, det ska inte staten bestämma.
 • Förbudet gör att den som får problem med droger inte vågar söka vård och hjälp av rädsla för att bli straffad. Förbudet dödar.
 • Rekreationsbruk av cannabis är inte skadligt. Problemet är det ”problematiska” bruket.
 • Sedan Portugal legaliserade användning av droger har den narkotikarelaterade dödligheten minskat mycket kraftigt.
 • Alkohol farligare – man kan inte dö av cannabis
 • Individens eget val att bestämma vad man gör med sin egen kropp.
 • Kriget mot droger har misslyckats
 • Förbudet orsakar större kostnader än drogen
 • Lägg resurserna på vård istället för på polis
 • Reglering/legalisering ger kontroll och beskattning
 • Orsaken till problematiskt bruk är psykisk ohälsa – inte drogerna
 • Gateway-teorin och totalkonsumtionsmodellen saknar vetenskapligt stöd
 • Förbudet stigmatiserar och leder till utanförskap
 • Sjukdom ska inte straffas

 

Fördelar med avkriminalisering och legalisering

 • Minskar narkotikadödligheten – se Portugal
 • Minskar kriminaliteten och svart marknad
 • Människor vågar söka vård
 • Resurser kan flyttas från rättsväsendet till sjukvård
 • Resurser kan läggas på skadelindring istället för att jaga rekreationsbrukare
 • Användningen minskar bland unga – se Colorado

 

2. För-och nackdelar med nuvarande lagstiftning respektive avkriminalisering och legalisering

Gör en lista med för- respektive nackdelar med att avkriminalisera användning av cannabis och andra droger och mindre innehav för eget bruk respektive legalisera. Diskutera.

- Fördelar med nuvarande lagstiftning (förbud)
- Nackdelar med nuvarande lagstiftning

- Fördelar med avkriminalisering
- Nackdelar med avkriminalisering

- Fördelar med legalisering
- Nackdelar med legalisering

Att diskutera

Resonera kring hur dessa påståenden och argument för avkriminalisering och legalisering kan bemötas.
Använd också matrisen med för- respektive nackdelar med de olika ståndpunkterna som underlag för diskussionen.

Nästa sida:

Narkotikapolitiska program – partier och organisationer