Narkotikapolitiska program – partier och organisationer

Ideella organisationer

Ideella organisationer inom det socialpolitiska området och de politiska partierna och deras respektive ungdomsförbund redovisar i sina program eller i uttalanden i media sin syn på narkotikapolitiken
 
IOGT-NTO

http://iogt.se/wp-content/uploads/IOGT-NTOs-drogpolitiska-program-om-alkohol-och-narkotika-20151.pdf

RNS (Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle)

(Beslutas 27 mars 2017) - BORDE UPPDATERAS

RFHL (Rättigheter, frigörelse, hälsa, likabehandling – tidigare Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare)

http://rfhl.se/rfhl-vill/narkotika/

http://rfhl.se/i-fokus/avkriminalisera-missbrukaren/

KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället)

Föreningen arbetar för Hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet. KRIS har inget specifikt narkotikapolitiskt program.

SNPF (Svenska narkotikapolisföreningen)

Arbetar med narkotikafrågor men föreningen har inget specifikt narkotikapolitiskt program.