8 myter om cannabis

Grunden för denna studiecirkel är att ni träffas vid minst tre tillfällen. Det innebär att varje träff ska vara minst tre studietimmar (en studietimme = 45 minuter), men behöver ni mer tid så är det upp till gruppen att lägga till fler träffar.

Som grund för era samtal i denna studiecirkel finns två studiematerial:

Till första träffen ska ni titta på filmen ”Cannabis – vad händer med barn och unga om cannabis blir lagligt i Sverige?”. Antingen kan ni titta på filmen inför träffen eller så ser ni filmen tillsammans under träffen. Filmen är knappt 16 minuter lång. 

Till träff 2 och 3 ska ni ha läst delar av häftet ”8 myter om cannabis 3.0” av journalisten Pelle Olsson.

Kontakta NBVs verksamhetsutvecklare för att få tillgång till materialet.

Ladda ner: Studieguide - Åtta myter om cannabis
Filmen: Film- Åtta myter om cannabis (kod: can4589)

För att enkelt komma igång kan ni följa dessa fem steg:

  1. Samla en grupp med liknande intressen. Det finns mängder med saker som du kan starta en studiecirkel om.
  2. Välj ut en cirkelledare i gruppen. Cirkelledaren ansvarar för att hålla ihop gruppen, driva arbetet och ha kontakt med NBV. 
  3. Bestäm hur ofta och hur ni ska träffas. Ni måste ha minst tre träffar och minst nio studietimmar på 45 minuter. Ni kan välja att ha cirkeln helt eller delvis på distans.
  4. Kontakta oss, så får cirkelledaren ett introduktionsmöte med en verksamhetsutvecklare.
  5. Skriv en studieplan för ert arbete.
  6. Gå in på https://startacirkel.nbv.se/ och registrera din studiecirkel, du kan också kontakta någon av våra verksamhetsutvecklare.