Lär dig mer om hennes liv som ensamstående mor, hyllad författare och konstnär. Materialet om Astrid Lindgren är tillgängligt för alla via digitala studiecirklar. 

I studiecirklarna om Astrid Lindgren får deltagarna underlag till att analysera och diskutera hennes litteratur. Syftet är att människor tillsammans kan reflektera över hur klass, könsroller och andra sociala strukturer porträtteras i litteraturen – men också att diskutera skildringar av såväl miljöer och karaktärer i Astrid Lindgrens fantasifulla värld. Astrid Lindgren kommenterade själv originalmaterialet när det släpptes 1989:  


– Ja, tänk att man har gått och blivit ett ämne. Det är ju märkvärdigt och tankedigert!

Vill du starta en studiecirkel? Kontakta oss