Studieplan

Boken om Astrid Lindgren och hennes verk är uppdelad i ett antal kapitel, som kan läsas iden ordning de står i boken, men cirkeldeltagarna kan också komma överens om att läsa kapitlen i vilken ordning man vill. Det är inte heller nödvändigt att läsa hela boken. Välj de avsnitt ni är mest intresserade av. Kom ihåg att det som präglar folkbildningen är mottot "Fritt och frivilligt"! 

För att ni skall kunna bestämma hur ni vill läsa boken kan ni studera innehållsförteckningen. Det är också ett bra sätt att orientera sig i bokens innehåll. Till alla avsnitt finns förslag till frågor att samtala om.

Astrid Lindgren - Sveriges främsta exportvara
Astrid Lindgren i våra hjärtan
I det här avsnittet behandlas det som utmärker Astrid Lindgrens författarskap och vad som påverkat henne.

a. Inspirationskällor
b. Motivkretsar i Astrid Lindgrens böcker
c. Stilen i Astrid Lindgrens böcker

Barn- och ungdomsår
Idylliska barndomsskildringar
Här kan man läsa om Astrids uppväxt och hennes familj och studera hur det påverkat hennes författarskap.

a. Bullerbyböckerna
b. Barnen på Bråkmakargatan
c. Madicken
d. Emil i Lönneberga
c. Vi på Saltkråkan

Uppbrott från Vimmerby - Astrid Eriksson blir Astrid Lindgren
Debut som författare - Flick och ungdomsböcker
Här skildras Astrid Erikssons liv som ensamstående mor och yrkeskvinna och vilka spår det satt i hennes författarskap.

a. Britt-Marie lätter sitt hjärta - Kerstin och jag - Katiböckerna
b. Barn- och ungdomsböckerna
    Kalle Blomkvist - Rasmus på luffen - Rasmus, Pontus och Toker

Pippi Långstrump - Århundradets barn
Världens bästa Karlsson 

Pippi Långstrump och Karlsson på taket är de mest kända Astrid Lindgrens figurer och har mycket gemensamt. De ägnas ett eget avsnitt.

a. Barnets århundrade
b. Barn- och ungdomslitteratur före Pippi
c. Från huggskott till världskändis
d. Pippi Långstrump - en övermänniska
e. Språk och stil
f. Mottagandet

Sagorna
Här behandlas de delar av Astrid Lindgrens verk som har en mer overklig prägel och där författaren inte väljer för det sorgliga.

a. Nils-Karlsson-Pyssling
b. Kajsa Kavat
c. Mio, min Mio
d. Sunnanäng
e. Bröderna Lejonhjärta
f. Ronja Rövardotter

Övrigt om Astrid Lindgren
Förteckning över Astrid Lindgrens verk
Vimmerby - Astrid Lindgrens stad
Astrid Lindgren - vår andes stämma i världen
Litteraturförteckning
Förteckning över filmer

Nästa sida:

Astrid citat