Få koll på fakta tillsammans med dina vänner eller din förening.Alkokoll är ett faktaspäckat material som inspirerar till diskussion.

Ta gärna också hjälp av Världens baksmälla som visar vilken roll alkohol spelar för fattigdom och förtryck i ett internationellt perspektiv.

Beställ materialet av din verksamhetsutvecklare.