Rapporten Alkoholen och samhället

Ges ut en gång om året. Varje år väljs ett huvudtema ut och en internationell forskargrupp får i uppdrag att sammanfatta forskningen kring detta. Rapporten ges ut av IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet.

Material:

Studieplan
Rapport